Pientalon anturat, perusmuurit, maanvarainen lämmöneristetty betonilattia

Kaikki otsikkoon sisältyvät asiat ovat aina tarkasti merkitty rakennesuunnitelmiin ja niiden suorittamista valvotaan vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan toimesta.

Maanrakennustyöt

Perusmaan ollessa kantava , on käytetyin maanvarainen alapohjatyyppi, missä ulkoseinien alla on raudoitettu betoniantura. Anturan päälle rakennetaan yleensä harkoista perusmuuri. Joskus perusmuuri tehdään betonista paikalla valuna. Tällöin perusmuurin lämmöneristys saadaan rakenteen sisään ns. ”oikeaan paikkaan”. Betonielementeistä tehty perusmuuri on teknisesti hyvä ratkaisu. Elementit ovat myös mittatarkkaratkaisu. Hinta vaan on usein selvästi kalliimpi, kuin paikalla tehty. Olkoon tapa mikä vaan, niin aina on lämmöneristeiden asennuksessa noudatettava tarkasti suunnitelmia. Poikkeamat suunnitelmista voivat aiheuttaa suurta haittaa.

kapillaarisepeliSisäpuoliset täyttötyöt

Betonianturan alle asennetaan sepeliä 8-10 mm 200 mm:n vahvuudelta. Tämän tehtävänä on katkaista maasta betoniin muuten syntyvä veden kapilaarinen nousu ja antaa riittävän nopea reitti yllättäen nousevan orsiveden pääsemiseksi salaojiin. Koko rakennuksen perusmaan pinta muotoillaan niin, että vesi valuu rakennuksen ulkoseinille päin. Muotoillun maan päälle asennetaan suodatinkangas ja sen päälle arinasepeli 8-10 mm 200 mm:n vahvuudelta. Kun perusmuurit on tehty, niin voidaan tehdä sisäpuoliset täyttötyöt. Sisäpuoliset täytöt tehdään maa-aineksella, missä ei ole humusta eikä kapilaarista veden nousua ja se on hyvin vettä läpäisevää sekä vielä hyvin tiivistyvää. Sisäpuoliseksi täytemaaksi käy esimerkiksi perinteinen salaojasora, jossa ei ole alle 1 mm:n kokoisia aineosia. Sisäpuoliset viemärit vedetään täytesoran sisällä. Viemärikaivantojen soratäyttö on hyvä tiivistää juoksevalla vedellä, jolloin viemäriputket eivät vaurioidu

Mitä on orsivesi ?

Orsivesi ei varsinaisesti ole pohjavettä, vaan pintavettä, joka tulvien, lumien sulamisen tai sateen vuoksi kerääntyy alueellisesti maan pinnan erilaisiin alaviin osiin. Orsivesi laskee yleensä päivissä tai vähintään viikoissa riippuen vettä keränneen altaan maaperän läpäisykyvystä. Savi- tai kallioperäisellä alueella voi laskeminen kestää pitempäänkin. Tämän vuoksi on tärkeää, että kallioisella alueella ei perustukset jää kuoppaan, missä vesi seisoo lähes jatkuvasti. Salaojilla tai jollain muulla tavalla on varmistettava, että perustukset ovat pääasiassa kuivassa.

Lattian lämmöneristys

eps-levy

Yleisin maanvaraisen betonilattian lämmöneriste on EPS 100 levyä. Kokonaisvahvuuden ollessa 200 mm on lattian U-arvo on määräysten mukainen. Eristys asennetaan suoraan tiivistetyn täytesoran päälle. Jos eristys tehdään kahdessa kerroksessa, suojaputkessa olevat käyttövesijohdot upotetaan alimman eristyslevyn yläpintaan. Lattialämmitysputket asennetaan kiinnittämällä ne betonilattian teräsverkkoon, jolloin putket jäävät betonin sisään. Samoin toimitaan suoran sähkölämmityksen lämmityslankojen kanssa

Betonilaatta

Betonilaatta valetaan tähän tarkoitukseen suhteutetulla betonilla. Suurin raekoko on yleensä 8 mm. Laatan vahvuus on yleensä 80 mm. Lattian valuun liittyy kaksi merkittävää laatu-asiaa. Ensimmäiseksi tasaisuus vaatimus. Lattiamassan levitys on annettava ammattimiehen tehtäväksi, jolloin voidaan olettaa, että lattiasta tulee tasainen.

Toiseksi lattian halkeilu kuivumisen myötä on pystyttävä eliminoimaan minimiin. Olosuhteiden valun aikana on oltava sopivan lämpimät, ei kuumat, sekä vedottomat. Työn valmistuttua on käytettävä jälkihoitoainetta hidastamaan kosteuden haihtumista lattiasta. Jälkihoitoa on jatkettava usean päivän ajan esimerkiksi kastelemalla ja peittämällä lattia muovilla.

Jälkihoidon päätyttyä on oikea aika hioa betonipinnasta sementtiliima pois. Sementtiliima on liian heikko kiinnitysalusta tasoitteelle. Lisäksi sementtiliima hidastaa betonilaatan lopullista kuivumista. Betonilattian kosteuden on oltava lattiamateriaalin valmistajan ohjeen mukainen. Kosteus ilmoitetaan suhteellisena kosteutena. Kosteus on aina todettava mittaamalla.

Mikä on suhteellinen kosteus ?

Suhteellinen kosteus RH ilmoittaa %-lukuna paljonko kyseisen ilman sisältämä kosteus on sen kyllästyskosteudesta. Lämmin ilma pystyy sitomaan selkeästi enemmän vesihöyryä kuin kylmä ilma.

1. Rakennuspaikan perusmaa, 2. Kantavaa mursketta, 3. Karkeatäytettä, 4. Kapillaarikatkosepeliä, 5. Salaojakiviainesta, 6. Hienotäytettä, 7. Kivituhkaa tai seulottua soraa, 8. Sepeliä, mukulakiviä tai someroa, 9. Tuuletusputkisto, 10. Salaojaputkisto

1. Rakennuspaikan perusmaa, 2. Kantavaa mursketta, 3. Karkeatäytettä, 4. Kapillaarikatkosepeliä, 5. Salaojakiviainesta, 6. Hienotäytettä, 7. Kivituhkaa tai seulottua soraa, 8. Sepeliä, mukulakiviä tai someroa, 9. Tuuletusputkisto, 10. Salaojaputkisto, 11. Betonilaatta.

 

20.4.2016
Olli Hanhiniemi, RI(AMK)

Share This